Najava konferencije “Različiti smo”

Prva konferencija „Mnogo malih koraka“ u organizaciji Udruženja „Jogi“ održana je u školi „Majšanski put“ upravo pre godinu dana i koja je okupila predstavnike obrazovnih ustanova i drugih institucija koja se bave decom, kao i roditelje i predstavnike lokalne samouprave. „Cilj konferencije je ostvaren: ukazano je na problem dece koja imaju disleksiju i na pomoć nastavnicima i roditeljima da prepoznaju decu koja imaju poteškoće u čitanju, pisanju i računanju. Predavači su bili logopedi i defektolozi iz Fondacije „Majksner“ iz Budimpešte. Oni su prezentovali  Majksner metodu koja se koristi u Mađarskoj i Rumuniji u cilju prevencije i reedukacije disleksije. Da biContinue Reading…

Među prijateljima

U sredu, 22. 10. 2014. održan je prvi ovogodišnji roditeljski sastanak u organizaciji našeg udruženja. Na sastanak su bili pozvani roditelji koji su članovi udruženja ili su zainteresovani za tematiku kojom se bavimo. Predstavili smo rad Udruženja od osnivanja do danas, kroz emotivno lično iskustvo idejnog začetnika Udruženja Jasminke Grunčić. Prošle godine je održana prva velika konferencija „Mnogo malih koraka“, a uskoro sledi druga „Različiti smo“. Udruženje u svom radu sa decom koristi Majksner metodu, nastalu u Mađarskoj. Do danas je obučeno petoro stručnih lica, a sledeći korak je prilagođavanje ove metode za rad na srpskom jeziku. Majksner metoda jeContinue Reading…

JOGI meda u Platou

Udruženje roditelja  JOGI nastoji da se kreativno druži sa decom i da usmerava njihovu i svoju pažnju na temeljne vrednosti. U tom cilju u knjižari „Plato“, u Subotici, 11. 10. 2014. u saradnji sa dve osnovne škole stvarali smo knjigu “Problem – rešenje”  koja se bavi porodicom i problemima koje deca imaju u toku svog odrastanja tražeći i pružajući rešenje za njih. U okviru proslave Dečje nedelje posebna pažnja se posvećuje različitim sferama razvoja dečje ličnosti. Ove godine centralna tema je porodica, izjednačena sa srećom u detinjstvu. Porodica je uvek tu da pruži ljubav, podršku, razumevanje. Detinjstvo je možda najlepšiContinue Reading…

JOGI aktivnosti u toku oktobra

Dragi prijatelji, Kao roditelji i nastavnici sve češće se susrećemo sa poteškoćama u učenju i podučavanju naše dece. Uočavamo da problem postoji, ali teško postavljamo „dijagnozu“ ili lutamo od jedne predpostavke do druge. Pokušavamo odrediti uzroke problema i naći rešenje. Možda nismo dovoljno informisani, dovoljno obučeni ili stručni. Ipak, svaki problem ima svoj uzrok i put rešenja. Udruženje „Jogi“ ima za cilj informisanje šire javnosti i pružanje konkretne pomoći roditeljima dece koja imaju poteškoće u učenju, prvenstveno disleksiju, disgrafiju i diskalkuliju. U tom cilju planiramo aktivnosti usmerene trima ciljnim grupama: nastavnicima, roditeljima, deci. U skladu sa tim imamo čast daContinue Reading…

Euro Petrol i Euro Gas donirali 100.000 dinara Udruženju “Jogi”

Subotička preduzeća Euro Petrol i Euro Gas donirali su 100.000 dinara Udruženju “Jogi” koje se bavi decom koja imaju disleksiju. Rukovodstvo pomenutih preduzeća donelo je odluku da se deo novca koji je namenjen za proslavu kraja uspešne 2013. godine, utroši u dobrotvorne svrhe. Udruženje za pomoć deci sa disleksijom, disgrafijom i diskalkulijom, “Jogi”“ osnovano je početkom 2013. godine sa ciljem da okupi roditelje dece koja pate od ovih poremećaja. Još uvek se članovi pridružuju Udruženju pa ne znaju tačan broj roditelja, ali ni dece koja pate od disleksije, odnosno poremećaja u čitanju koji je sve rasprostranjeniji i kod nas. UdruženjeContinue Reading…

Održana prva Velika konferencija “Mnogo malih koraka”

U OŠ „Majšanski put“ u organizaciji Udruženja „Jogi“ održana je 1. Velika konferencija „Mnogo malih koraka“ koja je okupila predstavnike obrazovnih ustanova i drugih institucija koja se bave decom, kao i roditelje i predstavnike lokalne samouprave. Cilj konferencije je da ukaže na problem dece koja imaju disleksiju i da pomogne nastavnicima i roditeljima da prepoznaju decu koja imaju poteškoće u čitanju, pisanju i računanju. Predavači su logopedi i defektolozi iz Fondacije „Majksner“ iz Budimpešte. Oni su prezentovali tzv. Majksner metodu koja se koristi u Mađarskoj i Rumuniji u cilju prevencije i reedukacije disleksije. Da bi se ova metoda koristila uContinue Reading…

Sporazum o saradnji

Potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Udruženja “JOGI” i Osnovne škole “Majšanski put” ozvaničena je saradnja civilnog društva i obrazovne ustanove sa ciljem pružanja pomoći deci osnovnoškolskog uzrasta koja imaju poteškoća u čitanju, pisanju i računanju. Grad će Udruženju obezbediti prostorije za rad kao i pomoć prilikom pronalaženja Konkursa za projekte kojima bi se obezbedila novčana sredstva za rad Udruženja. Udruženje „Jogi“ osnovano je u martu 2013. godine sa ciljem da pomogne deci koja imaju poteškoće u čitanju, pisanju i računanju, odnosno disleksiju, disgrafiju i diskalkuliju. Udruženje su pokrenuli roditelji dece koja pate od ovih poremećaja sa željom da se stvoriContinue Reading…

Disleksija sve veći problem učenika

Disleksija je poremećaj u učenju čitanja sa kojim se susreće sve veći broj učenika u osnovnim školama. Učitelji su obučeni da primete ovaj poremećaj, ali su samo delimično obučeni da rade sa decom koja ga imaju. Na  sastanku u Plavoj sali Gradske kuće održanom na inicijativu članice Gradskog veća zadužene za obrazovanje, direktori osnovnih i srednjim škola, ali i vrtića bili upoznati sa radom subotičkog Udruženja „Jogi“ koje okuplja roditelje dece sa disleksijom, disgrafijom i diskalkulijom. Cilj sastanka je bio dogovor oko načina pružanja pomoći prosvetnim radnicima, deci i roditeljima u prepoznavanju disleksije i prevazilaženju  ovog problema, jer je disleksijaContinue Reading…