Основна школа „Мајшански пут“ у Суботици у сарадњи са Удружењем за помоћ деци с дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом „Јоги“ из Суботице и Фондацијом  „Meixner“  из Будимпеште, организовали су крајем новембра четвородневну студијску посету за 9 просветних радника у Основну школу „Meixner“ у Будимпешти. У студијској посети учествовале су три учитељице, три предметна наставника и психолог Основне школе „Мајшански пут“, једна учитељица из Основне школе „10. Октобар“  и потпредседница Удружења „Јоги“. Основна школа „Meixner“  чији је оснивач истоимена фондација, у настави и раду са децом примењује специфичне методе и технике за превенцију и реедукацију дислексије, дисграфије и дискалкулије.

Током посете, учитељице и наставници су имали прилику да посете часове у нижим и вишим одељењима из различитих предмета, као и да заједно анализирају и воде дискусију о начинима индивидуализације и  примењеним методама  са домаћинима. Учитељице у нижим разредима су биле у могућности да посматрају подучавања читања и писања по Мејкснер методи, док су наставници на часовима код виших разреда имали  увид у могућности имплементације Мејкснер методе у предметну наставу. Наставници и психолог школе су учествовали и у опсервацији реедукативних часова и опсервацији тестирања деце са тешкоћама у читању, писању и говору. Такође, у оквиру практичног дела посете, учесници су увежбали и припрему дидактичко-методичких средстава, које су применљиве не само у подучавању читања и писања него и као средство за лакше разумевање и усвајање школског градива у вишим разредима. Практични део посете је био попраћен и адекватним теоријским предавањем, где су се учесници упознали са основама превенције и реедукације по Мејкснер методи.

Роберт Терек

suboticani-u-Majksneru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.