dislexia-friendly-school

Za decu sa disleksijom vrlo je bitna komunikacija i uzajamna podrška škole i roditelja. Ako detetove teškoće nisu primećene u školi, treba obavestiti nastavnike i pedagoge. Isto tako, ako se one uoče u školi, treba s time upoznati i roditelje. Kada je dijagnostifikovana disleksija, logopedi daju uputstva za rad s detetom u školi, a ta uputstva roditelji treba da proslede nastavnicima. Međutim, tada će se pojaviti drugi problemi, npr. uobičajena je preporuka da se detetu produži vreme pismenog ispitivanja, što je najčešće nemoguće rešiti zbog nedostatka prostora i vremena nastavnika, a katkad i dobre volje nastavnog osoblja. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013) već predviđa izradu Individualnog obrazovnog plana za učenike sa smetnjama u čitanju, pisanju ili računanju što umnogome olakšava rad sa ovakvom decom. Međutim, ostaje problem da nastavnici nisu dovoljno edukovani za prepoznavanje i reedukaciju ovih poremećaja i iz tog razloga učenici ostaju nezbrinuti.

Postojeći školski programi, udžbenici i nastavna sredstva nisu prilagođena potrebama i mogućnostima deteta sa disleksijom. Učenje se u većini škola temelji na čitanju teksta, tekstovi često zahtevaju znatnu veštinu čitanja i edukovanost. Provera znanja se obavlja testovima i rešavanjem pisanih zadataka u ograničenom vremenu, što je vrlo nepovoljno za dete koje, ako i zna, nije u stanju brzo i ispravno napisati odgovor. U višim razredima problemi rastu jer školsko gradivo postaje vrlo opsežno i zahtevno.

Nastavnici u školama najčešće su u ovom smislu needukovani, ne znaju prepoznati ograničenja disleksije, niti stvarne kapacitete deteta. Naime, ni učitelji u nižim razredima osnovne škole, a niti nastavnici u višim razredima i srednjoškolski nastavnici, u svojem obaveznom školovanju ne uče o ovoj problematici. Mali broj nastavnika i učitelja se sretne sa time na nekim edukacijama ili seminarima.
Zato roditelji i škole trebaju zajedno da se suoče time i zajednički moraju pomoći deci u prevazilaženju njihovih problema kako bi deca postigla uspehe u daljem svom učenju. Onaj ko razume detetove probleme i želi mu pomoći, nailaziće na različite prepreke, pa treba biti strpljiv i uporan, imajući uvek na umu da je cilj bilo kojeg delovanja pomoć detetu i da će ta pomoć sigurno tokom vremena imati pozitivne efekte.

Zajedničko delovanje, postupanje Osnovne škole ,,Majšanski put,, i Udruženja ,,JOGI,, umnogome će pomoći deci i roditeljima, kao i ostalim školama, na planu prepoznavanja tih problema, kao i da se u što kraćem roku nađe stručno i adekvatno rešenje za reedukaciju učenika sa smetnjama u čitanju, pisanju ili računanju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.