Koliko jezika znaš, toliko vrediš: u današnje vreme, u kome je interkulturalnost izuzetno značajna, ova stara izreka je aktuelnija nego ikada do sada. U školske programe se već od najranijeg uzrasta uvodi strani jezik. Istina je da strani jezici otvaraju mnoga vrata i olakšavaju komunikaciju, pomažu u razvoju mišljenja, pamćenja, tolerancije i umanjuju etnocentrizam.

Uspešno ovladavanje stranim jezikom podrazumeva razvijanje sposobnosti čitanja, pisanja, slušanja i govora.

Deci sa disleksijom nastava stranih jezika naročito teško pada, jer je za njih fonološka obrada jezika veliki problem. 

Tu se javljaju fonološki problemi, zatim socijalni, emocionali i motivacioni faktori. Kada osoba čita tekst na maternjem jeziku, može sama da uvidi grešku i predvidi dalji sadržaj, ali na stranom jeziku postaje sve znatno komplikovanije.

Prilagođavanje nastave individualnim razlikama među decom ipak je jedan od najvažnijih faktora uspešnog usvajanja jezika. U ovom kontekstu važno je pomenuti razlike u kognitivnim stilovima učenika. Pojedini učenici lakše pamte gradivo koje prate vizuelne stimulacije (dijagrami, ilustracije, mape, sheme), dok drugi više vole verbalna objašnjenja, ili taktilna iskustva.

Stilovi su nezavisni od opšte inteligencije i u školskoj situaciji utiču na efikasnost učenja i  preferiranje različitih oblika nastave.

Pedagoška efikasnost u radu sa decom uopšte, ne samo sa disleksičarima, postiže se stalnim prilagođavanjem i menjanjem metoda, uzimajući pritom u obzir ličnost svakog učenika.

Kako podići pedagošku efikasnost učenja stranog jezika? Sledi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.