strani-jezik-i-disleksijaČitanje

Čitanje je pored govora, pisanja i slušanja, jedna od osnovne četiri veštine kojima učenik mora da ovlada u nastavi stranih jezika.U pogledu ovladavanja tehnikom čitanja ističu se intenzivni i ekstenzivni pristup.

Pod intenzivnim čitanjem podrazumeva se čitanje ograničeno na učionicu, pri čemu se čitaju kraći tekstovi koji se iscrpno analiziraju.

Pod ekstenzivnim čitanjem podrazumeva se čitanje mnoštva raznovrsnog materijala koje se odvija bez nadzora, a cilj je razumevanje osnovne ideje teksta. Ono omogućava da se oseti zadovoljstvo koje pruža čitanje.

Prilagođavanje teksta disleksičarima

Dugo čitanje zamara oči, a umorna osoba greši u čitanju. Disleksične osobe vrlo često osećaju vizuelnu nelagodnost dok čitaju.Tekst bi trebalo da se sastoji od kraćih rečenica i preglednih pasusa. Preporučuju se fontovi koji nemaju ukrase i font koji nije manji od 12. Treba izbegavati kurziv i podvlačenje.

Rad sa disleksičnom decom

Problemu disleksije se u školskom okruženju vrlo često ne pristupa na pravilan način. Razlog tome je nedovoljna edukovanost nastavnika o teškoćama u učenju.
Pomoć deci koja imaju disleksiju pružaju uglavnom logopedi, individualnim radom. Oni su, nesporno, najpozvaniji da pruže pomoć i pored napretka koje dete na taj način postiže, ključnu ulogu imaju nastavnici i roditelji.
Prilikom čitanja na časovima, naročito na časovima stranog jezika nastavnik bi morao stvoriti opuštenu atmosferu, dati dovoljno vremena učeniku da pročita tekst, samostalno ili uz pomoć drugova.

Za učenje stranog jezika postoje posebne metode, a u narednim tekstovima izdvojićemo one koje su najinteresantnije za rad sa decom koja imaju disleksiju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.