meixner-ildikoDr Ildiko Meixner (1928-2000) je želela da postane lekar. Svoje studije medicine je započela   na Univerzitetu u Minhenu 1947. godine. Po povratku u Mađarsku nije mogla da nastavi započete studije, jer politička atmosfera u to vreme nije joj omogućila dalje školovanje. Konačno je svoje školovanje završila na Učiteljskom Fakultetu za specijalno vaspitanje, a ubrzo zatim diplomirala je i iz logike i psihologije na Fakultetu humanističkih nauka ELTE . Od samog početka je kombinovala teorijska istraživanja i praksu. Na početku svoje karijere, bavila se sa decom koja su imala smetnje u razvoju govora. Kao rezultat na osnovu posmatranja i svojih eksperimenata, izradila je novi metod za razvoj govora . U toku svoje 50 godišnje karijere, bezbroj dece je naučila da govore, koja nisu imala razvijene govorne veštine,

Od 1960. godine njeno interesovanje se preusmerilo prema učenju čitanja i pisanja, jer je utvrdila da deca, koja nemaju razvijene veštine govora, veoma teško nauče čitati i pisati.

Izradila je jedan metod za prevenciju i reedukaciju disleksije, koja veoma efikasno utiče i na prevenciju istog i kroz razne igre ublažava simptome disleksije. Fondacija Meixner je postavila za svoj cilj.primenu i razvoj ovih metoda.

Cilj Fondacije Meixner je da privuče i obuči što više profesionalnih terapeuta koji će uspešno koristiti ovaj metod dijagnostike i terapije .

Dijagnoza se uspostavlja nakon sveobuhvatnih pedagoških, logopedskih i psiholoških ispitivanja. Ukoliko je potrebno vrši se i ispitivanje motorike deteta. Nakon upostavljene dijagnoze pomaže se i roditeljima u iznalaženju najefikasije terapije, i veoma često se sarađuje odnosno radi se zajedno sa učiteljem deteta, kao i sa logopedima.

Metodološka klinika Fondacije takođe služi i kao centar, koji je otvoren za zainteresovane nastavnike, defektologe, logopede. Ona služi i kao mesto za akreditovanu obuku za studente i obuku nastavnika .
Od 1993. godine, Fondacija uspešno organizuje akreditovane kurseve za obuku za postavljanje dijagnoze po Meixnerovoj metodi odnosno metodologiju u cilju prevencije i reedukacije ove pojave. Stiče se mogućnost za uvid u temu govornih poremećaja, mogućnosti korekcije, i stiče se efikasno, svestrano znanje u postavljanju dijagnoze i terapije.

Preuzeto sa web stranice www.meixner.hu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.